Hoene-Wroński ["Hejnał"]

 

Hoene-Wroński, ur. w r. 1778 w Poznaniu, um. 9 VIII 1853 r. w Neilly. Filozof, matematyk, chemik, wynalazca – głosił doktrynę filozoficzną absolutu, nazwaną przez siebie seheliańską (od hebr. wyrazu sehel – rozum), którą uważał za mesjanizm, oparty jednakowoż, w przeciwieństwie do mesjanizmu Towiańskiego i Mickiewicza, nie na pierwiastkach uczuciowych, lecz na wiedzy i nauce ścisłej. NajważnIejsze dzieła: „Prodromes du Messianisme”, „Metapolitique messianique”, „Apodictique messianique”.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, mesjanizm