Hippomany [GLEIC]

 

Hippomany (gr.), dziwaczna narośl, wyrastająca rzekomo na czole niektó­rych źrebaków. Narośl taka, użyta do trunków miłosnych, posiadać miała – zdaniem czarowników –niezwykłe właściwości.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 35.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic