Hasmodai [GLEIC]

 

Hasmodai, teurgiczne imię księżycowego demona zmysłowości, wynika­jące z sumy kolejnych cyfr (369) planetarnej pieczęci Księżyca.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 33.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic