Hasmodai ["Hejnał"]

 

Hasmodai, hebr. teurgiczne imię księżycowego demona zmysłowości, wynikające z sumy kolejnych cyfr (369) planetarnej pieczęci Księżyca.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, demony