Gauricus Lucas [GLEIC]

 

Gauricus Lucas, ur. 12 III 1476 w Gifoni w królestwie Neapolu, zm. 6 III 1558 w Rzymie, był jednym z najsłynniejszych atsrologów swego czasu. W roku 1506 obliczył horoskop życia władcy Bolonji Janowi BentivogIio, znanemu gwałtownikowi, radząc mu pojednać się i żyć w zgodzie z papieżem Juljuszem II i przepowiadając mu, iż zostanie przez papieża pokonany, a jego pałac zrównany z ziemią. Rozwście­czony przepowiednią Bentivoglio kazał go czterokrotnie torturować, a następnie uwięzić przez 25 dni. Przepowiednia jego spełniła się co do joty. Przez jakiś czas później przebywał na dworze francuskim Katarzyny de Medici, później był faworytem papieży Leona X, Kle­mensa VII i Pawła III, gorących zwolenników astrologji. Z dzieł astrologicznych najważniejsze: „Tractatus isagogius in totam Astrologiam praedicativam” (Romae 1546), „Tabulae de primo mobili, quas directionum vocitant etc.” (Romae 1560), „Directiones, progressiones – ascensoria tempora Hilegiorum”, „Tractatus judicandi conversiones annuas, sive revolutiones nativitatum” (Romae 1560), „Super diebus decretoriis, quos etiam criticos vocant, axioma sive aphorismi” (Romae 1546).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 28.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic