Gatty-Kostyal Marek

 

Marek Gatty-Kostyal (ur. 20.07.1886 w Bochni, zm. 13.09.1965 w Krakowie), polski chemik i farmaceuta. W latach 1930–1950 profesor farmacji stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1950 do 1963 r. – profesor farmacji stosowanej Akademii Medycznej w Krakowie. Od 1946 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności. Aresztowany przez gestapo 6.11.1939 r. wraz z innymi profesorami UJ . Początkowo był więziony w Krakowie i Wrocławiu, a następnie w Sachsenhausen. 8.02.1940 został zwolniony z obozu i powrócił do Krakowa. W maju 1940 r. słuchał antropozoficznych wykładów prof. Karola Homolacsa razem z Juliuszem Osterwą, który w dzienniku pod datą 31.05.1940 r. zanotował: „[Karol] Homolacs, artysta malarz, mówił o Steinerze, antropozofie, i o jego poglądzie na świat pod kątem organiczno-społecznego układu: wielbi­ciel Goethego i założyciel «Goetheanum», znał Mic­kiewicza i wysoko cenił Nie-Boską komedię, a sztu­kę teatru w ogóle wysoko (najwyżej) stawiał. Że tych doskonale ujętych wyjaśnień słuchał też prof. Kostyal (mój kochany kolega Marek Gatty), przy­pomniały mi się szkolne czasy i zebrania uczniow­skie na ul. Szczepańskiej” (Szczublewski 1973: 475).

 

Monika Rzeczycka

 

LiteraturaMarek GATTY-KOSTYÁL, [w:] Reprezentanci nauk medycznych, zmarli członkowie AU w Krakowie, PAU, TNW i PANhttp://www.khm.cm-uj.krakow.pl/historia-wydzialow-lekarskich-w-polsce/ [30.07.2017]; Szczublewski J., 1973, Żywot Osterwy, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, teatr inspirowany ezoteryzmem, Karol Homolacs, Juliusz Osterwa, Reduta