Fizjognomika [GLEIC]

 

Fizjognomika (gr.), nauka o poznawaniu charakteru z rysów i wyrazu twarzy, oraz ogólnych cech fizycznych człowieka. Twórcą nowo­czesnej fizjognomiki jest Johann Lavater, filozof i teolog zurychski (1741–1801), autor dzieła p. t. „Physiognomische Fragmenta”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic