Fizjognomika ["Hejnał"]

 

Fizjognomika, gr. nauka o poznawaniu charakteru z rysów i wyrazu twarzy. Twórcą nowoczesnej fizjognomiki jest Johann Kaspar Lavater, filozof i teolog zurychski (1741–1801), autor dzieła p. t. „Physiognomische Fragmente”.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 127.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej