Fatalizm [GLEIC]

 

Fatalizm (łac.), wiara w przeznaczenie, w nieuchronny los, w predestynację; konieczność nie dającą się usunąć.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 25.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic