Faszowicz Joanna

 

Joanna Faszowicz, antropozofka, Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie. Kartę członkowską nr 136 otrzymała 09.12.1929 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku brak informacji adresowych.

                   

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA