Empirja [GLEIC]

 

Empirja (gr.), doświadczenie; kierunek naukowy, który dochodzi do wyników nie przez spekulację myślową i obliczenie, lecz wyłącznie drogą doświadczeń i obserwacyj (indukcyjnie).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic