Empiria ["Hejnał"]

 

Empiria, gr. doświadczenie, kierunek naukowy, który dochodzi do wyników nie przez spekulację myślową i obliczenia, lecz wyłącznie drogą doświadczeń.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 93.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej