Mitras ["Hejnał"]

 

Mitras, 1. u Persów oznaczało Bóg ze skały; 2. symbol wszechświatowego ognia lub też personifikacja praświatła.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 2, s. 153.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej