Maori ["Hejnał"]

 

Maori, plemię względnie dość kultu­ralne, większość którego przyjęła chrześcijanizm, równocześnie wierzy mocno w spirytyzm, który był podstawą ich do­tychczasowej religii. Ich kapłani są me­diami, ułatwiającymi porozumiewanie się ze zmarłymi. Wśród plemienia M. są liczne wypadki telepatii, jasnowidze­nia i różnych innych medialnych zjawisk psychicznych i fizycznych.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej