Magh Mela ["Hejnał"]

 

Magh Mela, święto oczyszczenia z grze­chów, podczas którego pielgrzymi, po­słuszni tradycji, zmywają swe grzechy w falach świętej rzeki Ganges.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej