Magdalenki ["Hejnał"]

 

Magdalenki, w niektórych okolicach wsi polskiej lud widuje najrozmaitsze istoty nadprzyrodzone, które straszą po rozstajnych drogach. Mają to być według wierzeń wsi, dusze kobiet, które za życia znane były z miłości rozpustnej. One to przybierają kształty rozmaite i dzi­waczne, albo strasząc wydają szmery i jęki przypominające głos człowieka.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1939, R. 11, Z. 1, s. 73.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej