Masz-mak ["Hejnał"]

 

Masz-mak (Mash-Mak), nazwa ogrom­nej siły (dynasferycznej) znanej miesz­kańcom Atlantydy.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1937, R. 9, Z. 3, s. 138.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej