Massorro (Mossorro) Maszorowa Magdalena

 

Magdalena Massorro (Mossorro) Maszorowa, antropozofka, należała do Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie oraz Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Kartę członkowską nr 54 otrzymała 01.01.1924 r. Na liście członkowskiej grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego odnotowano jej zgon bez podania daty. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Pruszków; Tworki; Dębniki, Puławskiego 11.

 

Katarzyna Arciszewska

                                                                                                                

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach; listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA