Manu-antara ["Hejnał"]

 

Manu-antara (sans.), dosłownie: po­między Manu (cyklem rozwojowym); znaczy tyle co Manwantara (p.).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1937, R. 9, Z. 3, s. 138.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej