Manus ["Hejnał"]

 

Manus (sans.), 1. według podań indyjskich, założyciele i wodzowie duchowi ras głównych, obdarzeni przymiotami półbogów; 2. wyższe Istności duchowe, na których polega rozplanowanie zasad i rozwój nowych ras; twórcy i kierownicy wszystkiego, co się przejawia w cyklu rozwojowym lub manwantarze, w której rządzą (p. Manu).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej