"Ewangielja Orła odczytana z gwiazd" *w budowie*

 

Ewangielja Orła odczytana z gwiazd (Andrzej Niemojewski, Ewangielja Orła odczytana z gwiazd, Warszawa [s.n.] 1912, Drukarnia  L. Biliński i W. Maślankiewicz, ss. 63, BN).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).