Mantrika Sakti ["Hejnał"]

 

Mantrika Sakti (sans.), siła duchowa słowa głosu, mowy, dźwięku, muzyki. Jogowie indyjscy znają sposób łączenia odpowiednio głosu z dźwiękiem i umieją posługiwać się temi siłami. (P. Mantram).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej