Mantram ["Hejnał"]

 

Mantram (Mantra) (sans.), jest to według wiedzy okultnej, odpowiednio uformowany wiersz, przy układaniu którego uwzględniono duchowe siły słowa, przeznaczone dla udoskonalania i oddziaływania na ciało astralne (astrosom) wymawiającego lub innej osoby. Sposób ten, znany od najdawniejszych czasów, był strzeżony przez kapłanów jako święta tajemnica, znali bowiem oddziaływanie form dźwiękowych mowy na duszę i fluidyczne centra ciała fizycznego. Słowo m. tłumaczone przez niektórych jako zaklęcia lub formuły zaklęć, ma w rzeczywistości znaczenie „wezwania”, a gdy treść jest dobrze pojęta uważać można jako modlitwę.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej