Mahatala ["Hejnał"]

 

Mahatala (sans.), według indyjskiej filozofji sfera pobytu tworów astralnych (Kama rupa), w której Kama rupa przybiera kształty tej sferze odpowiadające, tak że np. Kama rupa człowieka upadłego o cechach zwierzęcych przybiera kształty zwierzęcia; w tej sferze przebywają też elementary, larwy astralne i t. p. (P. Tala).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej