Mahâ-Bhârata ["Hejnał"]

 

Mahâ-Bhârata, tytuł starożytnego eposu staro-indyjskiego; składa się z około 100.000 wierszy podwójnych i opiewa walkę między potomkami rodów Kuru i Pandu. W opis tej walki wpleciono legendy, opowieści, epizody, poematy treści mistycznej, ustępy dydaktyczne i drobniejsze epopeje. Do najpiękniejszych należą: Bhagawadgîta (p.), Sâvitri oraz Nala i Damayanti. Za autora Mahâ-Bh. („wielka Bhârata”) uchodzi Vyâsa.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej