Merkurego linja ["Hejnał"]

 

Merkurego linja (także linja intuicji, żołądka lub zdrowia), zaczyna się zwykle w pobliżu linji Wenery (życia) i wstępuje na wzgórze Merkurego; oznacza zdrowie i stan organów trawienia. Dobrze zarysowana i różowego zabarwienia, wyraża dobre zdrowie; natomiast przerywana i poprzecinana wskazuje na częste zapadanie na zdrowiu. Gdy linja M. jest blada, cienka i wybiega ze wzgórza Księżyca (co się bardzo rzadko zdarza), świadczy to o osobnikach ze zdolnościami jasnowidzenia. Jeżeli linja biegnie obok linji życia i wgałęzia się niejako w nią, kończąc się na wzgórzu M. oraz gdy tworzy dobrze zarysowany trójkąt, wskazuje na silną intuicję i usposobienie do studjów okultystycznych i mistycznych (p. Chiromancja).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 1, s. 44–45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej