Mercurius ["Hejnał"]

 

Mercurius – 1. w alchemji ogólna nazwa substancyj lotnych (np. rtęć), 2. bóg u Rzymian, p. Merkury.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 11, s. 348.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej