Merkury ["Hejnał"]

 

Merkury (Mercurius), bóg u starożytnych Rzymian; czczony przedewszystkiem jako bóg handlu. Grecy zwali go Hermesem (p.).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 11, s. 348.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej