Merkury ["Hejnał"]

 

Merkury, jest planetą znajdującą się najbliżej słońca, najszybszą i najmniejszą z planet „wielkich”. Czas odbycia wędrówki dokoła słońca wynosi 87 dni, 23 godzin, 15 minut. M. jest dla nieuzbrojonego oka trudnym do obserwacji, z powodu swej małości i bliskości słonca; najczęściej tonie w blaskach słonecznych. Jedynie w czasie świtania i zmierzchu można go dostrzec, lecz przy większem oddaleniu od słońca. Orbita jego jest silnie wydłużoną elipsą. Planetarnym znakiem M. jest ☿. Syntetyczny ten znak przedstawia połączenie trzech zasadniczych symboli, a mianowicie: półkole – symbol wrażliwości i zdolności, koło – symbol doskonałości i nieskończoności, oraz krzyż – symbol żywiołów wpływowych. M. jest planetą umysłowości i praktyczności – pośrednikiem we wszechświecie – i patronuje nad wszelkiemi zmianami. Natura jego posiada przymioty mieszane; usposobienia jest zmiennego. Na nasz ustrój oddziaływuje w stosunku do ogólnej konstelacji; dodatnio w połączeniu z dobrą planetą, a ujemnie w połączeniu z planetą wywierającą wpływ zgubny. M. jest przedstawicielem kupców, adwokatów, mówców, dziennikarzy, urzędników, uczonych, a w złym układzie spekulantów, oszustów i złodziei. Jest również symbolem pomysłowości i wynalazków, ruchu, zręczności, przebiegłości i przywiązania. Jemu podlegają narządy mowy, nerwy, mózg, ręce, żółć, biodra. Pod wpływ jego podpadają ze świata roślinnego: rumianek, pietruszka, majeranek, jałowiec, bez, leszczyna, anyż, mandragora; ze świata zwierzęcego: psy, pszczoły, małpy, węże; z metali: rtęć; z kamieni: szmaragd, agat, topaz; aromaty: mastyks; barwy: różnokolorowe; liczba: 5; dzień: środa; w tymże dniu godziny (planetarne) 1 i 8, licząc od wschodu słońca oraz 3 i 10 godz., licząc od zachodu słońca. Panuje nad krajami: Grecja, Irak, część Anglji, część Egiptu, Indje, Śląsk. Ze znaków zodiakalnych podlegają mu: Bliźnięta (jako jego dom dzienny) i Panna (jego dom nocny). Astrologiczny charakter tej planety jest niezdecydowany, wahający się („anceps”) t. zn. dostosowujący się do danego znaku zodjakalnego; męski w męskim znaku i żeński w żeńskim. Ludzi z pod wpływu Merkurego cechuje zmienność, ciekawość, nerwowość, zręczność, spryt, krasomówstwo. Są intelektualistami, obrotni we wszystkich warunkach życiowych, ruchliwi, pomysłowi, mają bystry umysł i zdolności kupieckie. Posiadają talent do sztuki, zdolności literackie jako też zdolności z dziedziny: okultyzmu, astrologji, matematyki. Lubią towarzyskość, przyczem nieraz dużo mówią; są także kapryśni, zależni od nastrojów. W niepomyślnym układzie okazują skłonności do złego korzystania ze swych uzdolnień, stają się chytrymi, podstępnymi, gderaczami a prawdomówność pozostawia czasem wiele do życzenia. M. symbolizuje okres wczesnej młodości, od 7–14 roku życia. Astrologja starożytna symbolizowała planetę M. imieniem Raphael; talizman sporządzony z metalu planetarnego miał na stronie twarzowej atrybut skrzydlatego kaduceusza, zaś na odwrotnej, głowę psa; astrologicznym odpowiednikiem XVII arkanu wielkiego Tarota jest planeta M.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 11, s. 347–348.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej