Menè, Thekel, Perès ["Hejnał"]

 

Menè, Thekel, Perès (Menè, Menè, Thekel upharsin), p. Mane, Tekel, Fares.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 10, s. 316.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej