Du Prel Karol [GLEIC]

 

Du Prel Karol baron, ur. 3 IV 1839 r. w Landsgut w Bawarji, um. 5 VIII 1899 r. w Heiligenkreuz koło Hall w Tyrolu. Napisał szereg dzieł filozoficzno-psychologicznych, m. i. „Entwicklungsgeschichte des Weltalls", „Philosophie der Mystik”, „Mystik der alten Griechen”, „Studien auf dem Gebiet der Geheimwissenschaften”, „Entdeckung der Seele durch die Geheimwissenschaften”, „Magie als Naturwissenschaft”, „Der Tod  das Jenseits” i t. d. Najwięcej rozpowszechniło się jego dziełko p. t. „Spirytyzm”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 21.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic