Dualizm ["Hejnał"]

 

Dualizm, (łac.) światopogląd, tłumaczący zagadkę bytu przez równorzędne istnienie dwóch przeciwnych sił.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej