Determinizm [GLEIC]

 

Determinizm (łac.), pogląd filozoficzny, według którego wszelki akt woli ludzkiej jest w całości przyczynowo związany. Według tego poglą­du przypadek nie istnieje, a wszystko jest wynikiem przyczyny i skutku.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic