Dekanat [GLEIC]

 

Dekanat (łac.), w astrologii oznacza część „domu” w horoskopie. Każdy dom horoskopu dzieli się mianowicie na trzy dekanaty, podlegające wpływom poszczególnych planet.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic