Dekanat ["Hejnał"]

 

Dekanat, (łac.) w astrologji oznacza część domu w horoskopie. Każdy dom horoskopu, obejmuje trzy dekanaty, podlegające wpływom poszczególnych planet.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, horoskop