Davis Andrew Jackson [GLEIC]

 

Davis Andrew Jackson (1826–1919) z New Yorku, somnabulik i wizjo­ner, od r. 1844 zaczął leczyć według zasad Mesmera i zasłynął jako jasnowidz. Z jego pism najsławniejsze jest „Filozofja obcowania du­chowego”. W zawartych w niem objaśnieniach świata duchowego oparł się na nauce Svedenborga, dodając od siebie piękne szczegóły, np. wyłanianie się ciała astralnego. Działalność jego przypadła na okres znanych fenomenów w Hydesville, które opisał również w „Zasadach przyrody”. Patrz: Fox.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 19.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic