Darget [GLEIC]

 

Darget, major, zm. w 1923 r. w Paryżu, znany w świecie metapsychicznym dzięki licznym, niezmiernie ciekawym próbom fotografowania myśli ludzkiej w stanie normalnym i hipnozie, oraz niewidzial­nych emanacyj, wyłaniających się z organizmów żywych, a nawet metali i t. p.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 19.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic