Daktylomancja [GLEIC]

 

Daktylomancja (gr.), wróżenie z pierścieni uchodzących za talizmany i symbole pierwiastka, powracającego do samego siebie; częściowo dzięki swemu blaskowi, służących za środek do wywołania snu hipnotycznego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 19.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic