"Dajcie głos duszom"

 

Dajcie głos duszom, Lucjan Marian Freytag, wydawca: Księgarnia Polska, Polska Drukarnia Artystyczna „Sztandar”, Piotrogród 1917, 70 stron.

Publikacja prezentuje idee mesjanizmu w kontekście psychologicznym i historiozoficznym.

 Renata Wieczorek

 

Literatura: Freytag L. M., 1917, Dajcie głos duszom, Piotrogród.

 

Słowa kluczowe: dusza, mesjanizm, psychologia, historiozofia