Crawford W. J. dr. [GLEIC]

 

Crawford W. J. dr. (zm. 20 VII 1920 r.), profesor nadzwyczajny mecha­niki w Qeens University w Belfast. Słynny badacz zjawisk medjumizmu fizykalnego. Rezultat swych kilkuletnich eksperymentów z me­djum Kathleen Goligher pozostawił w dziele, wydanem po jego śmierci w Londynie („Psychiczne tworzywa w kółku Giligherów”). Był pierwszym uczonym, który badał zmiany wagi przedmiotów podczas seansów i udowodnił, że przy lewitacji stołu ciężar wagi medjum zwiększa się o wagę stołu. Dzieła: „The reality of Psychic Phenomena” (Londyn 1916), „Experiments in Psychical science” (Londyn 1919), „The psychic structures in the Goligher circle” (Londyn 1921).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 18.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic