Cox Edward Wiliam [GLEIC]

 

Cox Edward Wiliam (1809–1879), znany współpracownik Crookesa, na­pisał dzieło p. t. „Dowody istnienia siły psychicznej”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 18.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic