Capella Marcianus [GLEIC]

 

Capella Marcianus, żył w Afryce w V wieku po Chr. Napisał około 429 roku encyklopedyczne dzieło o 7 sztukach wyzwolonych, o kołach sfer, biegunach nieba, gwiazdozbiorach, planetach i t. p. „De nuptiis Philologiae et Mercurii” (pierwsze wydanie w Wenecji 1499). Dzieło to służyło przez długie wieki jako podręcznik w szkołach klasztor­nych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 16.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic