Lotosy ["Hejnał"]

 

Lotosy (kwiat lotosu = Padma, czakra), są to narządy ciał niewidzialnych (p. kwiaty lotosu).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 2, s. 62.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej