Lemury ["Hejnał"]

 

Lemury (łac.), u Rzymian, dusze zmarłych, błąkające się po nocach; według Paracelsa są to duchy, przywiązane jeszcze do ziemi, które straszą i powodują różne zjawiska (p. Larwy).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 1, s. 29.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej