Jaxel ["Hejnał"]

 

Jaxel, teurg. nazwa inteligencji planetarnej, panującej w dniu Marsa (wtorek) w stronie zachodniej.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 285.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej