Hermes Trismegistos ["Hejnał"]

 

Hermes Trismegistos (Toth, Tet, Theut), „Hermes Trzykroć Wielki”, uważany za praojca alchemji i astrologji. Postać zdaje się legendarna. Żył podobno za czasów biblijnych w starożytnym Egipcie, według Junctinusa około 1488 r. przed Chr., natomiast według Lenglet’a du Fresnoy około 1800 r. przed Chr. Miał podzielić dzień na 12 godzin, a zodjak na 12 części. Według Klemensa Aleksandryjskiego (Stromata, lib. VI) napisał Hermes 14 dzieł, traktujących o kosmologji, astronomji etc. Przypisuje mu się również autorstwo dzieł „Aphorismi Astrologici” i „Libri de revolutionibus nativitatum” a od wieku XIII także traktat p. t. „Tabula Smaragdina”. Nazwa tego traktatu pochodzi stąd, że tekst jego miał być wyryty w szmaragdzie, jaki znalazła niewiasta Zara w szkielecie Hermesa, leżącym w jednej z jaskiń Hebronu. Traktat napisany po łacinie stylem zagmatwanym, uważany mimo to za klasyczne arcydzieło literatury alchemicznej. Nie jest wykluczone, że „Tabula Smaragdina” jest raczej rozprawą gnostyczno-mistyczną, pochodzącą z pierwszych wieków po Chrystusie.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, alchemia, astrologia, gnoza, mistycyzm