Breyer Stanisław dr [GLEIC]

 

Breyer Stanisław dr., lekarz praktykujący w Krakowie, ur. w 1873 r., wybitny polski metapsycholog, prezes kilkunastoletni Towarzystwa Metapsychicznego w Krakowie, założyciel „Ligi Zdrowia”, mającej na celu szerzenie higjeny i zwalczanie szkodliwych dla zdrowia przesądów i nałogów. Autor znakomitych dzieł: „Z pogranicza zaświa­tów”, „Zagadka człowieka”, „Religja absolutna”, „Z rozmyślań leka­rza”, „Leczenie hipnozą”, W obronie ziół leczniczych”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic