Böttcher Lucjan [GLEIC]

 

Böttcher Lucjan, docent politechniki lwowskiej, propagator metapsychologji, spirytysta z przekonania, napisał kilkanaście prac mniejszych, m. i. cenną pracę o stolikach wirujących oraz książkę „Problemat ży­cia pozagrobowego". Umarł w r. 1931.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic