Bohaz [GLEIC]

 

Bohaz, niebieska, często czarna kolumna, uwieńczona księżycem, sto­jąca po lewej stronie za niewiastą, wyobrażoną na karcie tarota, noszącej nazwę popularną „papieżycy”, w kabale „bramą sanktu­arjum”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic