Bodha [GLEIC]

 

Bodha (sans.), oznacza wrodzone posiadanie intelektu boskiego lub wie­dzy. Bodhisattwa jest tytułem wysokiego wtajemniczonego lub świę­tego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic